วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คลิปจากYouTubeการทุ่มน้ำหนัก


การทุ่มน้ำหนัก
            การทุ่มน้ำหนักเป็นกรีฑาประเภทลานที่ต้องอาศัยโครงสร้างของร่างกายที่สูงใหญ่ แข็งแรง มีกำลังความเร็ว ความคล่องตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ในการประสานงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องทุ่มลูกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน ภายในพื้นที่วงกลมที่ราบเรียบตามที่กติกากำหนดไว้ โดยทุ่มออกไปข้างหน้า ผู้ที่ทุ่มได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ

ขั้นตอนและวิธีการทุ่มน้ำหนัก
            ขั้นตอนการทุ่มน้ำหนักมี   4 ขั้นคือ
            1.  การเตรียมตัว
            2.การเคลื่อนที่
            3.การทุ่มลูกน้ำหนัก
            4.การทรงตัว
การถือลูกน้ำหนัก
            การถือลูกน้ำหนักเพื่อเตรียมทุ่มมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความสั้นยาวของนิ้วมือและความถนัดของนักกีฬาแต่ละคน การถือลูกน้ำหนักที่ถูกต้องมีส่วนช่วยให้ทุ่มน้ำหนักไปได้ไกล วิธีถือลูกน้ำหนักโดยทั่วไป มี 3 วิธี คือ
แบบที่ 1 ใช้ 2 นิ้วประคองลูก และใช้ 3 นิ้วผลักส่งลูกโดยให้ลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วโดยเฉพาะโคนนิ้วกลางรับน้ำหนักมากที่สุด นิ้วชี้ นิ้วนางและนิ้วกลาง อยู่ข้างหลัง
ลูก นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างหน้า
         แบบที่ 2 ใช้นิ้วหัวแม่มือประคองลูกอยู่ทางด้านข้างนิ้วก้อยอยู่ด้านข้างค่อนไปทางข้างหน้าเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยทั้งการส่งและการประคองลูก ลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วทั้ง 4
แบบที่ 3 การถือโดยให้ลูกน้ำหนักต่ำลงมาอยู่ที่ฝ่ามือมากขึ้น และนิ้วทั้ง 4นอกจากนิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างหลัง ช่วยในการออกแรงส่ง นิ้วหัวแม่มือประคองลูก


 ทักษะและเทคนิคในการทุ่มน้ำหนัก
            การทุ่มน้ำหนักมีหลายแบบ โดยอาจแบ่งได้ทั้งแบบทักษะเบื้องต้น แบบการฝึกและแบบการแข่งขัน โดยแบ่งได้ดังนี้
            1.การทุ่มแบบยืนทุ่มอยู่กับที่
            2.การทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่
            3.การาทุ่มแบบยืนหันหลังเคลื่อนที่
การทุ่มแบบยืนอยู่กับที่
            การยืนเตรียมทุ่ม
            1.การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก ผู้ทุ่มต้องยืนและทุ่มภายในวงกลมที่กำหนดให้ตามกติกา
            2.สำหรับผู้ที่ถนัดขวา ให้เริ่มหยิบลูกน้ำหนักด้วยมือซ้าย (เพื่อช่วยสงวนกำลังของมือขวา)
แล้วนำมาวางบนมือขวา ถือลูกน้ำหนักวางทาบที่ใต้ขากรรไกร คือระหว่างคอกับไหล่ หันฝ่ามือไปข้างหน้าใช้แก้มกระชับไว้
        3.ตลอดแขนจนถึงปลายนิ้วมือไม่เกร็ง แบะข้อศอก ตั้งข้อมือ ยืนหันหลังข้างซ้ายในทิศทางที่จะทุ่ม
            4.แขนข้างที่ไม่ได้ใช้ทุ่มให้เหยียดไปข้างหน้าสูงกว่าระดับไหล่หรืออาจจะชูเหนือศีรษะ งอแขนเล็กน้อย เท้าขวาแยกห่างจากเท้าซ้ายประมาณ  1  ช่วงไหล่ ปลายเท้าขนานกัน

 
              การเคลื่อนไหวก่อนทุ่ม
            1.โน้มตัวไปด้านหลัง ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวา งอแขนซ้ายมาด้านหน้า
            2.ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับบิดไหล่ สะเอวข้างขวาต่ำลงให้ลูกน้ำหนัก เข่าและปลายเท้าอยู่บนเส้นดิ่งเดียวกัน
การทุ่ม
            1.โล้น้ำหนักตัวไปทิศทางที่จะทุ่มพร้อมกับเหยียดเข่าขวาขึ้น บิดไหล่ สะเอวแอ่นอกและดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอเฉียดปลายคางไปข้างหน้า เป็นมุม 45 องศา
            2.เหยียดแขนดันลูกน้ำหนักไปให้สุดแขนอย่างแรงและส่งตามด้วยเท้าขวาอย่างต่อเนื่องฉับพลัน ขณะเดียวกันแขนซ้ายและไหล่ซ้ายจะเหวี่ยงกลับไปด้านหลัง
            การทรงตัวหลังทุ่ม
            1.เมื่อเหยียดแขนทุ่มลูกน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วให้โดดลอยตัวด้วยแรงส่งของเท้าขวา โดยใช้เท้าขวาก้าวในลักษณะกระโดดเล็กน้อยแทนเท้าซ้าย แล้วลงพื้นด้วยปลายเท้าขวาพร้อมกับย่อเข่า
            2.แขนซ้ายเหวี่ยงไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วยในการทรงตัว ตามทองลูกน้ำหนักที่ทุ่มไป
การทุ่มแบบยืนหันข้างเคลื่อนที่
            การยืนเตรียมทุ่ม
            1.การหยิบลูกน้ำหนักใช้วิธีเดียวกับการทุ่มน้ำหนักอยู่กับที่
            2.ยืนในวงกลม ผู้ทุ่มน้ำหนักถือลูกน้ำหนักมายืนในซีกหลังของวงหกลม  เท้าขวาเหยียดพื้นให้ตั้งฉากกับเส้นแสดงทิศทางที่จะทุ่ม
            3.ปลายเท้าซ้ายวางเตะพื้นด้านบนของเส้นแสดงทิศทางที่จะทุ่มเฉียงไปข้างหลังเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวา
         4.แขนซ้ายเหยียดยกขึ้นด้านหน้า เพื่อช่วยการทรงตัว แต่แขนที่ยกขึ้นนี้ต้องปล่อยตามสบาย ไม่เกร็ง ข้อศอกขวายกขึ้นด้านข้างได้ฉากกับลำตัว
            การเคลื่อนไหวก่อนทุ่ม
            1ให้ย่อตัวลงตรงๆ โดยงอเข่าบิดลำตัวเฉียงมาทางขวาเล็กน้อย เหวี่ยงเท้าขวาข้ามมาใกล้เท้าซ้าย งอเข่าเล็กน้อย แต่อย่าให้ชิดเท้าขวามากนัก
            2.แขนซ้ายปล่อยให้ห้อยลงมาข้างหน้าตามสบาย น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวา ลำตัวจะเฉียงมาข้างหน้ามากขึ้น ก่อนการเคลื่อนที่ต้องใช้การแตะนำของเท้าซ้าย แล้วดันเท้าขวาเหยียดขึ้นส่งโดยแรง
        3.สไลด์เท้าขวาจรดกลางวงกลม ในจังหวะต่อเนื่องกันปลายเท้าซ้ายจะจรดพื้นใกล้ขอบในวงกลม
            การทุ่ม
            1.ขณะที่ปลายเท้าซ้ายจรดพื้นใกล้ขอบในวงกลมให้โล้ตัวผ่านขาทั้งสองข้างไปข้างหน้า ประกอบกับการบิดส่งด้วยไหล่ขวา หมุนสะโพกแล้วถีบตัวส่งขึ้นด้วยเท้าขวา ทำให้น้ำหนักตัวมาข้างหน้าและแบ่งน้ำหนักตัวมายังเท้าซ้าย
            2.ขณะเดี่ยวกับแขนซ้ายเริ่มเหวี่ยงไปข้างหลังโดยเร็วและแรง การที่แขนซ้ายเหวี่ยงไปเช่นนี้จะช่วยให้ลำตัวหมุนมาข้างหน้า
            3.เมื่อขาขวาและแขนซ้ายช่วยกันดันและเหวี่ยงลำตัวมาข้างหน้าจนไหล่ทั้งสองและเอวไปข้างหน้าตามทิศทางที่จะทุ่มไปแล้ว แขนขวาต้องเริ่มเคลื่อนที่โดยทุ่งแขนขวาเฉียงขึ้นผลักลูกน้ำหนักออกจากซอกคอไปข้างหน้าเต็มแรง ปล่อยให้ลูกหลุดมือออกไปเป็นมุม  45  องศา
การทรงตัวหลังการทุ่ม
            1.ขณะที่ดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอให้ถีบส่งตัวขึ้นด้วยเท้าข้างขวา พร้อมกับเหวี่ยงข้อมือซ้ายกลับหลังแล้วกระโดดสกัดเท้าหน้าด้วยปลายเท้า งอเข่าขวาเล็กน้อย
            2.การชักเท้าซ้ายเหวี่ยงกลับหลัง กางแขนซ้ายออกและยกเท้าซ้ายขึ้นเพื่อการทรงตัว ตามองลูกน้ำหนักที่ทุ่มออกไป
การทุ่มแบบยืนหันหลังเคลื่อนที่
            การยืนเตรียมทุ่ม
            1.วิธีหยิบลูกให้ใช้วิธีเดียวกับการยืนทุ่มอยู่กับที่
            2.ยืนในวงกลมโดยยืนหันหลังไปในทิศทางที่จะทุ่มลูกน้ำหนัก เท้าขวาอยู่ด้านหน้าเท้าซ้าย ปล่อยเท้าขวาชิดขอบในด้านหลังของวงกลม
            3.เข้าขวาเหยียดตรงตึง เข้าซ้ายงอเล็กน้อย มือขวาถือลูกน้ำหนักไว้ที่ซอกคอ มือซ้ายเหยียดตรงขึ้นข้างหน้าหรือเฉียงไปข้างซ้ายเล็กน้อย
            การเคลื่อนไหวก่อนทุ่ม
            1.จากท่ายืนเตรียมทุ่ม ให้โน้มลำตัวไปข้างหน้า ยกเท้าซ้ายขึ้น เหยียดไปข้างหลังให้เกือบเป็นเส้นตรงเดียวกับลำตัว ลำตัวขนานกับพื้น ก้มหน้าลงสู่พื้น
            2.แขนซ้ายเหยียดตรงไปข้างหน้า จากนั้นให้ย่อเข่าขวา งอตัวก้มหน้า พร้อมกับดึงเท้าซ้ายงอเข้ามาและห่อตัวจนเข่าได้แนวเดียวกับเข้าขวา แล้วเหยียดเท้าซ้ายกลับออกไปโดยเร็วพร้อมกับโล้ตัวตามไปโดยเร็ว
            3.สไลด์เท้าขวาให้จรดพื้นวงกลมพอดี จังหวะต่อไปเท้าซ้ายจะเริ่มจรดขึ้นใกล้ขอบในด้านหน้าวงกลม ขณะสไลด์พยายามให้แขนขาและลำตัวคงอยู่ในลักษณะเดิม
            การทุ่ม
            1.เมื่อปลายเท้าซ้ายจรดพื้นใกล้ขอบในด้านหน้าวงกลม เอว สะโพก ลำตัว และไหล่จะเริ่มบิดไปทางซ้ายโดยเร็ว
            2.กลั้นลมหายใจ ดันส่งลูกน้ำหนักออกจากซอกคอโดยแรงขึ้นเป็นมุม 45 องศา และส่งตามด้วยเท้าขวา น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปข้างหน้า
            การทรงตัวหลังทุ่ม
            1.หลังจากการทุ่มลูกน้ำหนักออกไปแล้ว เนื่องจากน้ำหนักตัวโถมตัวไปทางซ้าย ต้องรีบก้าวเท้าขวาตาม (ไม่เช่นนั้นอาจล้มได้)
        2.เมื่อได้ระดับแล้วให้เหวี่ยงเท้าซ้ายกลับมาข้างหลัง